ข้อมูลผู้สมัคร
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ความสามารถพิเศษ
ประวัติการศึกษา
หลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร / Application Fee
สมัครเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ชำระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ชำระค่าสมัคร จำนวน 1000 บาท

**โดยโอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยชินวัตร ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 127-418396-9 

QR CODE ชำระเงิน

ติดต่อสอบถามงานรับสมัครนักศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร / Application Fee
สมัครเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ชำระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ชำระค่าสมัคร จำนวน 1000 บาท 500 THB for applying the certificate program. 1,000 THB for applying the undergraduate and graduate programs.
ติดต่อสอบถาม: งานรับสมัครนักศึกษา For More Information: Office of Enrollment Management
QR CODE ชำระเงิน QR CODE PAYMENT
โดยโอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยชินวัตร ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 127-418396-9 By transferring money to account name of “Shinawatra University”, Bangkok Bank, and account number is 127-418396-9.